See otsus ja hääletus võtsid liiga palju aega, umbes pool aastat. Seetõttu pidi Ukraina tooma väga suuri ohvreid, mida oleks saanud ja pidanud vältima. Ukraina sattus ühtlasi väga raskesse seisu, selgelt ebapiisava ja kohati peaaegu puuduva õhukaitse ja suurekaliibrilise moona varuta, mis takistanuks agressori edasi tungimist. Euroopa liitlaste ärevus kasvas iga päevaga, kui Ukraina võimalikku kaotust ennustavate uudiste pealkirjad sagenesid.