Suuremas osas vene perekondades, kui tegu pole segaperekonnaga, ei räägita küüditamisest sel lihtsal põhjusel, et nende perekonda see peaaegu ei puudutanud. Nõukogude ajal räägiti sellest poolsosinal ja koolides seda ei õpetatud. Nende perede ajalooline mälu, mis puudutab möödunud sajandi keskpaika, on täidetud teise maailmasõja (suure isamaasõja) temaatikaga. Paljudele venelastele tundub küüditamine sõja-aastate hiigelkaotuste kõrval kuidagi vähetähtsa sündmusena. Paraku on see nii.