Foto: Arno Mikkor

Menetluskuludena tuleb süüdistatavatel tasuda 945–1185 eurot. Kannatanud on esitanud ligi 60 000-eurose varalise ja mittevaralise kahju nõude, mille Vedler on juba kõigi süüdistatavate eest vabatahtlikult täies ulatuses hüvitanud. Vedler tasus ka matusekulud.

Kohtunik Ene Muts selgitas, et õnnetuse põhjustanud isikute süü on nii suuliste kui ka dokumentaalsete tõenditega tõendatud. Esimese menetlustoimingu, sündmuskoha vaatlusprotokolliga tõendati batuudil kinnitusvaiade puudumine, kuigi nende kasutamine oli kasutajaraamatuga kaasa antud juhistes ette nähtud. Järelikult juhtus õnnetus ettevaatamatusest ja seda oleks olnud võimalik ette näha.

Lõuna ringkonnaprokuröri Raul Heido sõnul arvestati karistust kujundades ka sellega, et süüdistatavad on varem karistamata ja ettevõtte juht on kogu kahju vabatahtliku hüvitamisega näidanud mõistvat suhtumist. Heido kinnitas, et kokkulepetes on arvestatud kannatanute seisukohaga ning nende huvides on asja lahendamine kiirema ja lühema menetlusena.