Foto: kaitsevägi

Kaheksast sõdurist koosnevad suurtükimeeskonnad püüdsid tabada sihtmärke, mis asusid 12 kilomeetri kaugusel. Laskmisi kasutati selleks, et samal ajal välja koolitada ka akustikaüksust. See rühm on mõeldud selleks, et tuvastada vastase suurtükkide asukohti heli leviku järgi.

Lahingulaskmistele eelnenud kolmepäevasel taktikalisel harjutusel panid Siilil osalevad reservväelased proovile oma erialased teadmised. Lahingulaskmistele järgneb suurtükiväepataljoni ajateenijate ja reservväelaste koostööharjutus teiste üksuste ning liitlasvägedega.

1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni rahuaegne põhitegevus on anda suurtükiväe väljaõpet, lahingus toetavad suurtükipatareid kaudtulega lahinguüksuste tegutsemist. Eilne lahingulaskmine oli suurtükiväepataljoni jaoks esimene kord, kui koos tegutseti terve pataljonina.