Pea kõigis minevikus loodud ulmeraamatutes ja-filmides,kuskujutletakse 21. sajandi elu, teevad ilma lendavadautod.Selkevadel on lootust, et lendautode aeg hakkabki kättejõudma.

Nii mõnedki aastakümnete tagustestuskumatunatundunudprognoosidest on täide läinud. Kirjanik IsaacAsimov lubas1964.aastal, et 50 aasta pärast on meil videokõned,3D-televisioonjaautomaatsed kohvimasinad. Need ja paljudteisedomaaegsedulmevisioonid on teoks saanud, aga lendavaid autosidpolesiianinähtud. Ometi kinnitas masstootmise isa ja üksajalooolulisemaidautoloojaid Henry Ford juba 1940-ndail: „Autojalennukikombinatsioon on tulekul. Naerge, kui soovite, agaseetuleb.” Kuiõues pea kuklasse lüüa, siis on selge: lendavaidautosideiole.

Sel kevadel on aga uudiseid ja teateidlendautodearendustöödekohta ilmunud iseäranis palju ning välja onhüütudisegi esimesedkonkreetsed tähtajad, kui lihtsurelikudsaavadimemasinaid tellida.Parafraseerides 1990-ndate menubändi CodeOne:kas sellest saablendautode kevad?

Avalehele
3 Kommentaari
Loe veel: