Näiteks on riigi eelarvestrateegias 2024–2027 toodud, et õpetajaskonna järelkasvu probleem muutub iga aastaga üha teravamaks. Tõdetakse, et õpetajate keskmine vanus tõuseb ja kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid lisandub koolidesse ja lasteaedadesse järjest vähem. Nähakse, et aine- ja klassiõpetajate vastuvõtt ülikooli ei ole vastupidiselt ootustele suurenenud ning lõpetamiseni jõuab vaid 62% õpetajakoolitusse sisseastunutest. Rõhutatakse, et kõige teravam on puudujääk loodus- ja reaalainetes. Et olukord oleks mõistetav, toon paralleeli meditsiinist: arst teavitab patsienti üsna raskest diagnoosist ning seejärel pakub leevenduseks mõned plaastrid ja klaasi vett, tehes seejuures näo, et ravi on piisav.