Alustame juriidilisest aspektist. Ukraina konstitutsioon otseselt ei keela sõjaajal presidendivalimisi korraldada ning konstateerib, et presidendi volitused kehtivad volituste üleandmiseni pärast valimisi. Küsimusi võib teoreetiliselt aga tekitada teine artikkel, mis mainib, et valimised toimuvad volituste lõppemise aasta märtsi viimasel pühapäeval. Küll aga keelavad sõjaajal valimisi korraldada valimisseadus ja niinimetatud sõjaolukorra seadus.