Propageerime ja võtame kasutusele üha rohkem elektrilisi tõukerattaid, autosid, autobusse, pikendame elektrirongi- ja trammiliine, muudame mitmesuguseid tootmistehnoloogiaid, millega kaasnevad CO2 heite vähenemine ja elektritarbimise suurenemine. Loetelu ettevõtmistest, mis nõuavad lisaelektrit, on pikk. Ent elektri kõrgest hinnast tingitud majanduskriis toob kaasa ettevõtete sulgemist ja sellega väheneb elektrivajadus mõnevõrra.